Кравченко, О. і Кобець, Т. (2021) «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ», Економіка та суспільство, (25). doi: 10.32782/2524-0072/2021-25-58.