Хитра, О. (2021) «СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ», Економіка та суспільство, (25). doi: 10.32782/2524-0072/2021-25-49.