Когатько, Ю. (2023) «СУБ’ЄКТИВНА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19», Економіка та суспільство, (54). doi: 10.32782/2524-0072/2023-54-26.