Самойленко, В., Прохоровська, С. і Дмитрієнко, О. (2023) «IT-PRODUCT MANAGER: АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ НА ТЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН», Економіка та суспільство, (53). doi: 10.32782/2524-0072/2023-53-81.