Фурман, І., Токарчук, Д. і Шевчук, Г. (2023) «ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ», Економіка та суспільство, (53). doi: 10.32782/2524-0072/2023-53-38.