Новікова, О. і Азьмук, Н. (2023) «ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ЧИННИК ПОСИЛЕННЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», Економіка та суспільство, (53). doi: 10.32782/2524-0072/2023-53-27.