Могильна, Л. і Чжан, Ц. (2023) «ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ», Економіка та суспільство, (53). doi: 10.32782/2524-0072/2023-53-10.