Липко, Н. (2023) «АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ», Економіка та суспільство, (51). doi: 10.32782/2524-0072/2023-51-44.