Копчикова, І. (2022) «ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТКІВ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ», Економіка та суспільство, (45). doi: 10.32782/2524-0072/2022-45-55.