Величко, К., Тимохова, Г. і Кудінова, М. (2022) «СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ», Економіка та суспільство, (44). doi: 10.32782/2524-0072/2022-44-7.