Григорова, З. (2021) «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ», Економіка та суспільство, (24). doi: 10.32782/2524-0072/2021-24-1.