Микитин, О. (2022) «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ», Економіка та суспільство, (42). doi: 10.32782/2524-0072/2022-42-59.