Ткаченко, С. (2021) «АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ», Економіка та суспільство, (23). doi: 10.32782/2524-0072/2021-23-3.