Поленкова, М. (2020) «ТРУДОРЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ», Економіка та суспільство, (22). doi: 10.32782/2524-0072/2020-22-84.