Чуєва, Інна, і Едуард Криволапов. 1. «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОСНОВА ПРОГРЕСУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ». Економіка та суспільство, вип. 28 (1). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-12.