Кравченко, Олена, і Тетяна Кобець. 2021. «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ». Економіка та суспільство, вип. 25 (Березень). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-58.