Величко, Катерина, Галина Тимохова, і Марина Кудінова. 2022. «СОЦІАЛЬНЕ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ». Економіка та суспільство, вип. 44 (Жовтень). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-7.