Микуланинець, С. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ РИНКОВИХ СТРУКТУР. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-23