Назарова, О., Чуприна, О., & Чатченко, Т. (2021). ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ: АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-17