Сахацький, М., & Запша, Г. (2021). РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-53