Свидрук, І., & Коцупей, В. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-13