Дмитрук, Б., Германенко, Л., & CвєтлoваН. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-5