Глушач, Ю., & Фальченко, О. (2021). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-49