Сілівончик, О., & Скрипник, М. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-42