Кириченко, А., & Березовська, Л. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТОВАРИ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-10