Куваєва, Т., Пілова, К., & Магеррамова, І. (2021). ЕТИКА МАРКЕТИНГУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-13