Джабраілов, А. (2021). РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО СТРАТЕГІЧНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТРАМВАЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-36