Андрейцева, І. (2021). РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-4