Сіренко, К., Гончаренко, О., & Любич, О. (2021). ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-78