Олексієнко, Р., & Донець, А. (2021). МІСЦЕ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-59