Самойлик, Ю. (2021). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-88