Черничко, Т., & Козик, І. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-16