Миронова, О. (2021). ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОМПАНІЯХ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ КОНФЛІКТНОСТІ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-61