Стойка, М. (2023). КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНО-ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ З ПОЗИЦІЇ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-61