Кравченко, О., & Кобець, Т. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-58