Римар, О. (2023). ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-88