Хитра, О. (2021). СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-49