Когатько, Ю. (2023). СУБ’ЄКТИВНА БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-26