Райчева, Л. (2023). ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-95