Самойленко, В., Прохоровська, С., & Дмитрієнко, О. (2023). IT-PRODUCT MANAGER: АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ НА ТЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-81