Перчук, О., Вовченко, Р., & Артюх, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ). Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-70