Матрунчик, Д. (2023). РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПЕРЕДОВОГО ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-46