Фурман, І., Токарчук, Д., & Шевчук, Г. (2023). ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-38