Пілецька, С., & Мягких, І. (2023). МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-29