Русин-Гриник, Р., & Балашов, Г. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЄННОГО СТАНУ ЯК ОСОБЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ЗМІН ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-18