Мулик, Я. (2023). ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРА ЯК ЗАПОРУКА ДОВІРИ ДО ПРОФЕСІЇ. Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-27