Владика, Ю., & TуроваЛ. (2021). РОЛЬ СУЧАСНИХ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-21