Липко, Н. (2023). АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-44