Крисько, Ж. (2021). РОЛЬ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-43