Гончар, Л., Коваленко, В., & Сокира, А. (2022). ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-52